Iets melden bij de gemeente

Calamiteiten buiten kantooruren of in het weekend

Constateert u na kantooruren of in het weekend zaken die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten, dan kunt u bellen het calamiteitennummer 06 – 53 33 39 72. We spreken van een calamiteit als het probleem onmiddellijk opgelost moet worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een gat in de weg, een ontbrekende putdeksel of een omgewaaide boom die gevaar oplevert

Acuut gevaar

Treft u situaties aan die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid zoals bijvoorbeeld drugsafval of illegale lozingen, meld dit dan direct via 112.
Lees meer hierover in onderstaande flyer.
Flyer afvaldumping
 

Tijdens kantooruren of voor meldingen die geen acute actie vragen, kunt u kiezen uit onderstaande opties.

Milieuklachten

Voorbeelden milieuklachten:

  1. klachten op het gebied van geur en/of geluid
  2. bodem, lucht- of waterverontreiniging
  3. trillingen of stof van bedrijven

Klacht indienen