Jeugdhulp

De totale jeugdhulp is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin de Kempen (CJG+ de Kempen) werkt de gemeente Reusel-De Mierden  samen met de gemeenten Bergeijk, Eersel en Bladel aan het uitvoeren van de Jeugdhulp in de Kempen. Hierbij gaat het over  opvoeding, opgroeien en de gezondheid van een kind maar ook over specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdhulp vanuit het CJG+ wordt dicht bij huis georganiseerd, is laagdrempelig en efficiënt. Hierdoor krijgen kinderen en opvoeders makkelijk en snel toegang tot de juiste hulp of ondersteuning. Samen met de opvoeders wordt gekeken naar wat mensen zelf of met hulp van elkaar kunnen en waarbij ondersteuning nodig is.

Het CJG+ bestaat uit vier lokale ondersteuningsteams (LOT’s) en één Kempenteam jeugdhulp. In elke Kempengemeente is één LOT werkzaam, dat functioneert als direct aanspreekpunt voor vragen over opgroeien en opvoeden. Wanneer de vragen complexer zijn, schakelt het lokale ondersteuningsteam het Kempenteam jeugdhulp in.

Het CJG+ werkt nauw samen met scholen, consultatiebureau, verenigingen etc. Het is belangrijk dat wanneer het even niet zo goed loopt in een gezin, zij op plaatsen terecht kunnen waar zij al op regelmatige basis komen. Samen met het gezin wordt dan gekeken wat er aan de hand is en worden afspraken gemaakt. Hierbij zijn de mogelijkheden van het gezin het vertrekpunt. Om iedereen goed te kunnen helpen en de juiste maar ook betaalbare zorg in te zetten heeft het CJG+ ook afspraken gemaakt met zorginstanties op regionaal niveau.

Contact

Bij voorkeur neemt u voor vragen of ondersteuning  contact op met het CJG+ per e-mail: reuseldemierden@cjgplusdekempen.nl. Uw vraag kan dan direct aan de juiste persoon doorgezet worden.  U kunt ook bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente Reusel de Mierden: 0497-650650. Op vrijdagmiddag wanneer de gemeentebalie gesloten is belt u met 06-22980087.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CJG+.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Wil je advies en hulp voor de ander en/of voor jezelf? Je kunt je vragen stellen of je hart luchten. Je krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar je verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor je op een rij, beantwoordt je vragen en geeft je advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met jou welke professionele hulp er nodig is. Als je wilt, kun je anoniem blijven.

Contact

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant
Postbus 761
5700 AT Helmond
info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl