Hoe werkt Loket van A tot Z?

Bij ons kunt u terecht voor informatie en advies en voor vragen over mogelijke voorzieningen op het terrein van welzijn, wonen, zorg en inkomensondersteuning. 

Gesprek met een loketconsulent

Om uw vraag goed te kunnen beoordelen, gaan we met iedere cliënt een gesprek aan. Hiervoor komen we bij u op huisbezoek of wordt er een afspraak gemaakt bij Loket van A tot Z. Samen met de consulent doorloopt u een aantal vragen. Zo brengen we samen uw ondersteuningsbehoefte in kaart. Bij het bespreken van mogelijke oplossingen kijken we eerst naar uw 'eigen kracht'. Wat heeft u zelf al gedaan? Wat kan u nog wel en/of is er in uw netwerk iemand die u kan ondersteunen? Ook 'voorliggende voorzieningen' worden bekeken. Dit kan zijn kinderopvang, zorgverlof, maaltijdvoorziening. Als in het gesprek blijkt dat de eigen kracht, het sociale netwerk en de voorliggende voorzieningen onvoldoende mogelijkheden bieden om u passend te ondersteunen, wordt een individuele voorziening ingezet. Daarvoor moet er voldaan worden aan een aantal objectieve criteria.

Het uitgangspunt van deze manier van denken/kijken is de verantwoordelijkheidsladder.

Cliëntondersteuning

Het is fijn als er bij het gesprek iemand aanwezig is (bijvoorbeeld een zoon/dochter of familielid) die u kan ondersteunen bij uw hulpvraag. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor het inzetten van een cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuning kan professioneel ingezet worden door stichting MEE of door een vrijwilliger binnen deze gemeente. Als u deze ondersteuning wenst, kunt u dit bij ons aangeven. Wij zorgen ervoor dat u in contact wordt gebracht met de juiste personen. Als we uw vraag of verzoek niet zelf af kunnen handelen, verwijzen we u naar de juiste instantie waarbij we u zo nodig ondersteunen.

Samenwerkende partners

Het Loket van A tot Z werkt samen met diverse partners; zowel professionele-  als vrijwillige organisaties binnen en buiten de gemeente. 

Van links naar rechts: Tieneke van de Waerden, Marjon Schoorrmans, Karlijn de Kwaadsteniet, Ineke Goverde en Birgitta van der Hulst.