Welzijn

Huiskamerprojecten

In alle kernen binnen onze gemeente is er een huiskamer voor ouderen. Hier kunt u terecht op een of meerder dagdelen per week voor een praatje en activiteiten. 

KBO's

De KBO en zorg- en welzijngroepen organiseren diverse activiteiten:

Klussen- en vervoersdienst

De klussen- en vervoersdienst richt zich op ondersteuning van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Het gaat bijvoorbeeld om kleine huishoudelijke karweitjes, boodschappen, begeleiding naar ziekenhuis of huisarts, vervoer naar familie, klein onderhoudswerk, kleine klusjes aan elektrische-, sanitaire-, of verwarmingsinstallaties, tuinonderhoud of administratie. De kosten bedragen € 2,50 per half uur en de klussen mogen niet langer duren dan ongeveer twee uur. Eventueel benodigde materialen worden in rekening gebracht, evenals een kilometervergoeding voor vervoer.

Maaltijdvoorziening

Als er problemen ontstaan bij het koken, kan een maaltijdendienst ingeschakeld worden. Dit kan ook tijdelijk, bijvoorbeeld bij ziekte of revalidatie. De maaltijddienst levert maaltijden aan huis. Er is keuze uit warme maaltijden (dagelijks), gekoelde maaltijden (dagelijks of wekelijks) of diepvriesmaaltijden (wekelijks).

Sociale alarmering

Sociale alarmering is een voorziening waarbij de gebruiker zelf alarm slaat en hulp kan vragen door middel van een draadloze hals- of polszender, die gekoppeld is aan een alarmkastje. Dit kastje staat in verbinding met de meldcentrale. Met één druk op de knop kunt u alarm slaan. Iedereen kan zich op de dienst abonneren, ongeacht leeftijd of leef- en woonomstandigheden. De woning dient wel te beschikken over een telefoonaansluiting.U kunt kiezen voor professionele alarmopvolging door een zorginstelling in de regio, drie eigen contactpersonen (door u zelf benaderd en aangemeld) of een combinatie. U kunt ook zelf tot aanschaf van een telefoon met hanger overgaan als u zelf met familie de alarmering wilt regelen. Meer informatie over mogelijkheden en tarieven via Loket van A tot Z.

Project Thuisadministratie

Heeft u problemen met uw administratie? Dan kunt u een beroep doen op Project Thuisadministratie. U wordt door een vrijwilliger geholpen om de administratie weer op orde te krijgen en te houden. In principe krijgt u één jaar ondersteuning. Afhankelijk van uw omstandigheden kan dat langer of korter duren. Voor meer informatie kunt u terecht bij Loket van A tot Z of Wél!zijn de Kempen.

Mantelzorgondersteuning

De website www.mantelzorgdekempen.nl is een wegwijzer wat betreft mantel- en familiezorg. Ondersteuning kan zowel individueel als groepsgericht zijn. Denk bijvoorbeeld aan themamiddagen of een cursus til- en verplaatsingstechniek. Ook een goed gesprek met een consulent behoort tot de mogelijkheden. Als er hulp gegeven wordt door een mantelzorger en deze is, bijvoorbeeld vanwege vakantie of ziekte, enige tijd niet in staat om hulp te geven, kan er, tijdelijk, hulp worden geregeld. Dit noemen we ‘respijtzorg’. De mantelzorger kan dan even ontlast worden van zijn zorgtaken. 

De mantelzorgcheque is een blijk van waardering van de gemeente voor mensen die zorg leveren aan hun naasten. Als gemeente weten we maar al te goed hoe onbaatzuchtig mantelzorgers kunnen zijn. Daarom is aandacht en waardering nodig; een steuntje in de rug. De mantelzorgcheque is hierbij een hulpmiddel. De loketconsulent bepaalt aan wie een cheque uitgegeven wordt. De gemeente organiseert ook jaarlijks een mantelzorgdag; een dag waarop mantelzorgers de zorg voor hun naasten even los kunnen laten.

Voedselbank

Voedselbank Bladel verzorgt voedselpakketten voor mensen die in financiële nood verkeren. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket, wordt vooraf een inkomenstoets gedaan. U kunt zich niet persoonlijk aanmelden. De aanmelding kan wel worden gedaan door KempenPlus, de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van Samenwerking Kempengemeente, Loket van A tot Z of de huisarts. Meer informatie via www.voedselbankbladel.nlinfo@voedselbankbladel.nl of het Loket van A tot Z.

Adviespunt Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken zoals afkomst, handicap, geloof, leeftijd, ras of geslacht. Discriminatie kan heel zichtbaar zijn, maar ook onderhuids of indirect. Hoe dan ook, u en wij kunnen er iets tegen doen. Meld de discriminatie dus altijd! Uw klacht kunt u melden bij de medewerkers van het Loket van A tot Z. Wij weten waar we op moeten letten, registreren de klacht en geven de klacht door aan het Adviespunt Discriminatie. U kunt zich ook rechtstreeks bij hen melden via 040 - 219 35 04 of www.adviespuntdiscriminatie.nl.