Welzijn

 • Huiskamerprojecten

  In alle kernen binnen onze gemeente is er een huiskamer voor ouderen. Hier kunt u terecht op een of meerder dagdelen per week voor een praatje en activiteiten.

 • KBO's

  De KBO en de zorg en welzijn-groepen organiseren diverse activiteiten waaraan inwoners deel kunnen nemen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld bewegen voor ouderen en eetpunten.

 • Klussen- en vervoersdienst

  De Klussen- en vervoersdienst richt zich op de ondersteuning van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

 • Maaltijdvoorziening

  Als er problemen ontstaan bij het zelf koken, kan een maaltijdendienst ingeschakeld worden. Dit kan ook tijdelijk, bijvoorbeeld bij ziekte of revalidatie.

 • Sociale alarmering

  Sociale alarmering is een voorziening waarbij de gebruiker zelf alarm slaat en hulp kan vragen door middel van een draadloze halszender of polszender, die gekoppeld is aan een alarmkastje.

 • Thuisadministratie

  Heeft u problemen met uw administratie, kunt u er geen wijs meer uit? Dan kan een beroep gedaan worden op het Project Thuisadministratie van GOW.

 • Mantelzorgondersteuning

  Bijna één op de tien mensen is een mantelzorger voor iemand uit zijn of haar omgeving. Voor sommigen gaat dat om enkele uurtjes per week, voor anderen betekent het een volledige dagtaak. Dit kan een te zware belasting gaan worden voor de mantelzorger. Deze kan worden geholpen en bijgestaan door diverse professionele instanties.

 • Voedselbank

  Voedselbank Bladel verzorgt voedselpakketten voor mensen die in financiële nood verkeren.

 • Meldpunt anti-discriminatie

  Discriminatie komt helaas vaker voor dan u denkt. Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toedoen. Hierbij kunt u denken aan afkomst, handicap, geloof, leeftijd, ras of geslacht. Discriminatie kan heel zichtbaar zijn, maar is vaak onderhuids en indirect. Hoe dan ook, u en wij kunnen er iets tegen doen.