Mantelzorgondersteuning

Bijna één op de tien mensen is een mantelzorger voor iemand uit zijn of haar omgeving. Voor sommigen gaat dat om enkele uurtjes per week, voor anderen betekent het een volledige dagtaak. Dit kan een te zware belasting gaan worden voor de mantelzorger. Deze kan worden geholpen en bijgestaan door diverse professionele instanties.

De website www.mantelzorgdekempen.nl is een wegwijzer voor ieder, die een vraag heeft, contact zoekt met een organisatie in en buiten de regio of ervaringen wil delen waar het gaat om mantelzorg/familiezorg. Laat het horen als u voor iemand zorgt, maak een afspraak bij het Loket van A tot Z. Ondersteuning kan zowel individueel als groepsgericht zijn, denk bijvoorbeeld aan themamiddagen of een cursus tiltechniek en verplaatsingstechniek.

Een goed gesprek met een consulent, zonder dat er een directe zorg vraag is, behoort tot de mogelijkheden. Als er hulp gegeven wordt door een mantelzorger en deze is, bijvoorbeeld vanwege vakantie of ziekte, enige tijd niet in staat om hulp te geven, kan er, tijdelijk, hulp worden geregeld. Dit noemen we ‘respijtzorg’. De mantelzorger kan dan even ontlast worden van zijn zorgtaken. Respijtzorg kan in sommige situaties ook verleend worden als huisgenoten, bijvoorbeeld een thuiswonend kind, de zorg voor een ouder heeft en op vakantie wil.

De mantelzorgcheque is een blijk van waardering van de gemeente Reusel-de Mierden voor mensen die informele zorg leveren aan hun naasten. Mantelzorgers verdienen deze aandacht want hoe gewoon zorgen voor een naaste ook is, het kan soms ook teveel worden, zeker als dat niet wordt gezien. Als gemeente weten we maar al te goed hoe onbaatzuchtig mantelzorgers kunnen zijn. Zoveel zelfs dat ze er soms zelf aan onderdoor gaan. Om dit te voorkomen is aandacht en waardering nodig, een steuntje in de rug. De mantelzorgcheque is hierbij een hulpmiddel. De loketconsulent bepaald aan wie een cheque uitgegeven wordt, ze kunnen niet worden gekocht door klanten om aan hun mantelzorger te geven.

De gemeente organiseert jaarlijks een mantelzorgdag. Dit is een dag waarop al onze mantelzorgers de zorg voor hun naasten even “los” kunnen laten. Een dag van ontspanning en ontmoetingen met andere mantelzorgers. Mantelzorgers bekend bij de gemeenten ontvangen automatisch een uitnodiging maar u kunt zich ook melden bij het loket van A tot Z als u graag deel wil nemen.