Werk en inkomen

Hieronder vindt u uitleg over een aantal belangrijke regelingen met betrekking tot werk en inkomen. Loket van A tot Z kan u ondersteunen in het volgen van de juiste route.

Sociaal Raadsliedenwerk

Soms lijkt het wel of er steeds meer regels en formulieren bij komen. Ziet u door de bomen het bos niet meer, is het invullen van een formulier of het begrijpen van een regeling soms lastig? Dan kan Sociaal Raadsliedenwerk u weer op weg helpen. Sociaal Raadsliedenwerk is gratis. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening Kempengemeenten, bereikbaar via 0497 - 745 544 of md@kempengemeenten.nl.

Minimabeleid

Als u een laag inkomen heeft en voor bijzondere kosten komt te staan, kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand. Het moet dan wel noodzakelijk zijn dat u die kosten maakt, bijvoorbeeld als gevolg van uw leefsituatie, ziekte of medische beperkingen. Meer informatie vindt u op www.kempengemeenten.nl/bijzondere-bijstand.

Participatiewet

Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedere burger zelfstandig in zijn levensonderhoud moet kunnen voorzien. Wie dat niet (direct) kan, krijgt ondersteuning bij het vinden van werk. Als geen werk wordt gevonden, zorgt de gemeente voor (tijdelijke) inkomensondersteuning. Meer informatie vindt u op www.kempenplus.com/participatiewet.

Schuldhulpverlening

Heeft u moeite om rond te komen? Bent u bang om in de schulden te raken? Of heeft u al te maken met aanmaningen van schuldeisers? Vraag dan om hulp. De afdeling Schuldhulpverlening van de Maatschappelijke Dienstverlening van Samenwerking Kempengemeenten geeft u gratis advies. Samen wordt er een persoonlijk plan van aanpak opgesteld, waar bijvoorbeeld budgetbegeleiding of budgetbeheer een onderdeel van kan zijn. Ook kan de hulp van een kredietbank worden ingeroepen. Schuldhulpverlening heeft vaak directe raakvlakken met werk en inkomen. Daarom is de afdeling Schuldhulpverlening te vinden op Werkplein de Kempen in het gemeentehuis in Bladel. Meer informatie via www.kempengemeenten.nl/financiele-problemen.

Toeslagen

Toeslagen krijgt u van de Belastingdienst. Voor meer informatie over toeslagen of het aanvragen kunt u contact opnemen met de Belastingdienst of kijken op www.toeslagen.nl. Wij adviseren u om wijzigingen in uw financiële- en/of gezinssituatie direct aan de Belastingdienst te melden, omdat dit gevolgen kan hebben voor uw toeslag(en). 

  • Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de huur van uw woning en wordt onder andere bepaald door de hoogte van uw inkomen. Hoe meer u verdient, hoe lager de huurtoeslag. Verder wordt er nog gekeken naar leeftijd, vermogen en medebewoners. Huurtoeslag is een voorschot. Aan de hand van het inkomen en vermogen beoordeelt de Belastingdienst achteraf definitief uw recht op huurtoeslag. 
  • Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premiekosten voor de ziektekostenverzekering. Zorgtoeslag is een voorschot. Achteraf stelt de Belastingdienst aan de hand van uw inkomen uw recht op zorgtoeslag definitief vast. Of u recht heeft op zorgtoeslag en hoeveel, is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van u en uw eventuele partner. 
  • Als uw kinderen naar de kinderopvang gaan, kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. De kinderopvangorganisatie moet dan wel bij de gemeente geregistreerd zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen. U komt voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking als u werkt of een opleiding of reïntegratietraject volgt en uw kinderen naar een geregistreerde kinderopvang gaan. De kinderopvangtoeslag geldt voor iedereen. Hoe hoog deze is, hangt af van uw inkomen, uw gezinssamenstelling en de kosten van de kinderopvang. Soms kunt u, naast de kinderopvangtoeslag, in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vanuit de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten. Voor het aanvragen hiervan kunt u contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Als u minderjarige kinderen heeft en een inkomen en vermogen beneden een aangegeven grens, krijgt u kindgebonden budget. U moet dan wel kinderbijslag ontvangen. Of u moet, als uw kind 16 of 17 jaar is, uw kind in belangrijke mate onderhouden. Ook als u een kindgebonden budget ontvangt, blijft het recht op kinderbijslag gewoon bestaan. U krijgt meestal vanzelf bericht van de Belastingdienst als u recht heeft op kindgebonden budget. U kunt ook zelf contact opnemen met de Belastingdienst.

Heffingskortingen

Over een gedeelte van uw inkomen moet u belasting betalen. De belastingwetgeving kent verschillende heffingskortingen, zodat de belasting lager wordt. Enkele heffingskortingen worden direct verrekend met uw uitkering of salaris. Andere heffingskortingen moet u bij de Belastingdienst aanvragen. Een overzicht van alle heffingskortingen vindt u op de website van de Belastingdienst. De heffingskortingen worden verstrekt in de vorm van een voorschot. De Belastingdienst stelt achteraf uw recht op de heffingskortingen definitief vast. Wij adviseren u om wijzigingen in uw financiële- en/of gezinssituatie direct aan de Belastingdienst te melden, omdat dit gevolgen kan hebben voor uw heffingskorting. Voor meer informatie en het aanvragen kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.