Werk en inkomen

Als u vragen heeft op het gebied van werk, financiële problemen  en/of regelingen voor mensen met een minimum inkomen kunt u uw vragen rechtstreeks neerleggen bij onze Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD De Kempen) of in het geval van toeslagen en heffingskortingen bij de Belastingdienst.

Als u dit lastig vindt of u ondervindt problemen hierbij, kunnen we u bij het Loket van A tot Z ook ondersteunen in het volgen van de juiste route.

Hieronder vindt u uitleg over een aantal belangrijke regelingen met betrekking tot werk en inkomen.

 • Minimabeleid

  Als u een laag inkomen hebt en voor bijzondere kosten komt te staan, kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand.

 • Participatiewet

  Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedere burger zelfstandig in zijn levensonderhoud moet kunnen voorzien. Wie dat niet of niet direct kan, krijgt ondersteuning bij het vinden van werk.

 • Schuldhulpverlening

  Heeft u moeite om rond te komen? Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen? Of heeft u al te maken met aanmaningen van schuldeisers? Vraag dan om hulp voordat de situatie uit de hand loopt. De afdeling Schuldhulpverlening van ISD de Kempen geeft u gratis advies.

 • Huurtoeslag

  De huurtoeslag is een tegemoetkoming van de belastingdienst in de kosten van de huur van uw woning. De huurtoeslag wordt o.a. bepaald door de hoogte van uw inkomen.

 • Zorgtoeslag

  De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premiekosten voor de ziektekostenverzekering. Deze wordt uitbetaald via de belastingdienst.

 • Kinderopvangtoeslag

  Als uw kinderen naar de kinderopvang gaan, dan kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. De kinderopvangorganisatie (crèche, kinderdagverblijf, gastouderbureau of buitenschoolse opvang) moet dan wél bij de gemeente geregistreerd zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 • Kindgebonden budget

  Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Als u minderjarige kinderen hebt (en een inkomen en vermogen beneden een aangegeven grens) krijgt u het kindgebonden budget.

 • Heffingskortingen

  Over uw inkomen moet u belasting betalen, maar niet over uw hele inkomen. De belastingwetgeving kent verschillende heffingskortingen, zodat de belasting lager wordt. Enkele heffingskortingen worden direct verrekend met uw uitkering of uw salaris. Andere heffingskortingen moet u bij de belastingdienst aanvragen.