Kinderopvangtoeslag

Als uw kinderen naar de kinderopvang gaan, dan kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. De kinderopvangorganisatie (crèche, kinderdagverblijf, gastouderbureau of buitenschoolse opvang) moet dan wél bij de gemeente geregistreerd zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Soms kunt u naast de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vanuit ISD de Kempen.

Wanneer komt u voor een toeslag van de belastingdienst in aanmerking?

U komt voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking als u werkt, of een opleiding of reïntegratietraject volgt en uw kinderen naar een geregistreerde kinderopvang gaan. De kinderopvangtoeslag geldt voor iedereen. Hoe hoog deze is hangt af van uw inkomen, uw gezinssamenstelling en de kosten van de kinderopvang.

Wanneer komt u voor een tegemoetkoming van ISD de Kempen in aanmerking?

U komt voor een tegemoetkoming van ISD de Kempen in aanmerking als uw kinderen naar een geregistreerde kinderopvang gaan en:

  • u werkt en een gedeeltelijke uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt;
  • u gebruik maakt van een voorziening gericht op uw arbeidsinschakeling van ISD de Kempen;
  • u een opleiding volgt:
  • u een sociaal-medische indicatie heeft voor de kinderopvang.

Waar vraagt u het aan?

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag kunt u contact opnemen met de belastingdienst, www.toeslagen.nl of telefoonnummer 0800-0543.

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming voor kinderopvang kunt u contact opnemen met ISD de Kempen (op werkdagen tussen 09.00 en 11.00 uur, tel. 0800-550123).