Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Als u minderjarige kinderen hebt (en een inkomen en vermogen beneden een aangegeven grens) krijgt u het kindgebonden budget.

U moet dan wel kinderbijslag ontvangen. Of u moet, als uw kind 16 of 17 jaar is, uw kind in belangrijke mate onderhouden. Ook als u een kindgebonden budget ontvangt, blijft het recht op kinderbijslag gewoon bestaan.

Waar vraagt u het aan?

U krijgt meestal vanzelf bericht van de belastingdienst als u recht heeft op kindgebonden budget. U kunt ook zelf contact opnemen met de belastingdienst, via www.toeslagen.nl of telefoonnummer 0800-0543.