Minimabeleid

Als u een laag inkomen hebt en voor bijzondere kosten komt te staan, kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand.

Het moet dan wel noodzakelijk zijn dat u die kosten maakt. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten als gevolg van uw leefsituatie, ziekte, medische beperkingen of andere bijzondere omstandigheden.

Meer informatie over alle minimaregelingen en actuele normen en bedragen vindt u op www.isddekempen.nl/