Participatiewet

Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedere burger zelfstandig in zijn levensonderhoud moet kunnen voorzien. Wie dat niet of niet direct kan, krijgt ondersteuning bij het vinden van werk.

Als geen werk wordt gevonden, zorgt de gemeente voor (tijdelijke) inkomensondersteuning.

Meer informatie hierover vindt u op www.isddekempen.nl of u kunt gebruik maken van het dagelijks (ma-vrij) telefonisch spreekuur van 09.00 uur tot 11.00 uur van ISD de Kempen, tel. 0800-5530123.