Wmo

 • Hulp bij het huishouden

  Als u vanwege beperkingen uw huishouden niet meer kan doen, kunt u een afspraak maken met het Loket van A tot Z

 • Begeleiding

  Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de toegang en uitvoering van begeleiding. De begeleiding is gericht op het bevorderen, behouden en/of compenseren van de zelfredzaamheid van iemand.

 • Persoonlijke verzorging en verpleging

  Binnen de gemeente Reusel-de Mierden zijn een aantal zorgaanbieders werkzaam waarop inwoners een beroep kunnen doen. 

 • Wet langdurige zorg

  Wie langdurig intensieve zorg nodig heeft, kan hiervoor sinds 2015 een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het betreft hier veelal intensieve begeleiding en verzorging in combinatie met verblijf.

 • Hulpmiddelen

  Er zijn verschillende uitleenpunten in de regio waar u terecht kunt voor hulpmiddelen die u maar tijdelijk nodig heeft. U kunt de artikelen 2 x 3 maanden lenen.

 • Vrijwillige thuiszorg

  Vrijwillige thuiszorg biedt mantelzorgers ondersteuning in de verschillende situaties.

 • Woonvoorzieningen

  Als vanwege een handicap beperkingen worden ondervonden bij het wonen, kan de gemeente overgaan tot het verstrekken van een financiƫle tegemoetkoming voor een aanpassing van de woning of voor de kosten van het verhuizen naar en het inrichten van een andere woning.

 • Uw huis klaar voor de toekomst

  Een woning waarin u zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen is belangrijk. Op die manier kunt u zelf beschikken over uw eigen leven en welzijn. Die woning moet dan wel geschikt zijn, ook als u ouder wordt en extra voorzieningen in de woning nodig heeft.

 • Vervoersvoorzieningen

  Een vervoersvoorziening kan bestaan uit een scootmobiel, een vervoerskostenvergoeding voor vervoer per eigen auto, taxi of rolstoeltaxi, Collectief Vervoer (deeltaxi), een aanpassing van de eigen auto of overige verplaatsingsmiddelen.

 • Rolstoelvoorzieningen

  U komt mogelijk in aanmerking voor een (elektrische) rolstoel, indien u zich door een beperking in belangrijke mate zittend moet verplaatsen in en om uw woning en u de rolstoel (langer dan 6 maanden) nodig heeft.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Een Gehandicaptenparkeerkaart geeft het recht om op speciaal daartoe aangeduide invalidenparkeerplaatsen te parkeren. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren. De parkeerkaart is maximaal 5 jaar binnen de EU geldig.