Begeleiding

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de toegang en uitvoering van begeleiding. De begeleiding is gericht op het bevorderen, behouden en/of compenseren van de zelfredzaamheid van iemand.

Hiervoor heeft de gemeente in samenwerking met de andere Kempengemeenten een methodiek ontwikkeld waarbij gewerkt wordt met verschillende profielen op basis van het beoogde doel van de begeleiding.

Als u beperkingen ervaart in uw zelfredzaamheid kunt u contact opnemen met het Loket van A tot Z. Er zal dan een ‘keukentafelgesprek’ bij u plaats vinden waarin we samen uw persoonlijke situatie en ondersteuningsbehoefte in kaart brengen. Bij mogelijke oplossingen kijken we eerst naar uw eigen kracht en/of uw sociaal netwerk en voorliggende voorzieningen.

Kunnen de ondervonden beperkingen hiermee niet opgelost worden kan er sprake zijn van een Wmo-maatwerkvoorziening Begeleiding. De consulenten beoordelen aan de hand van het doel het profiel en aan de ernst van de beperkingen de categorie.

Voor deze voorziening betaalt u  een eigen bijdrage, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en de categorie die vastgesteld wordt in de beschikking, en wordt door het CAK bepaalt. U kunt hiervoor een proefberekening maken op www.hetcak.nl. De consulenten zullen u hierover tijdens het gesprek nadere uitleg geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Loket van A tot Z.