Gehandicaptenparkeerkaart

Een Gehandicaptenparkeerkaart geeft het recht om op speciaal daartoe aangeduide invalidenparkeerplaatsen te parkeren. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren. De parkeerkaart is maximaal 5 jaar binnen de EU geldig.

Deze kaart wordt alleen toegekend aan personen die voldoen aan een aantal criteria. Bij aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart vragen wij om 1 pasfoto en een identiteitsbewijs. Er kan een aanvraag ingediend worden voor een bestuurderskaart of passagierskaart. Bij de eerste aanvraag dient altijd een medische keuring plaats te vinden door een keuringsarts. Criteria voor het in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn:

  • Met de gebruikelijke loophulpmiddelen niet in staat zijn, zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen.
  • Met de gebruikelijke loophulpmiddelen niet in staat zijn, zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen en voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder.
  • Permanent rolstoelgebonden zijn.
  • Ten gevolge van een aandoening of gebrek, aantoonbare ernstige beperkingen, andere dan loopbeperkingen hebben.
  • Voor een passagierskaart geldt dat u absoluut niet alleen gelaten kunt worden.
  • Positief advies van een keuringsarts.

De kosten van een gehandicaptenparkeerkaart zijn € 113,67, bestaande uit € 21,20 legeskosten en € 92,47 voor de keuringskosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Loket van A tot Z.