Hulp bij het huishouden

Als u vanwege beperkingen uw huishouden niet meer kan doen, kunt u een afspraak maken met het Loket van A tot Z

Er zal dan een ‘keukentafelgesprek’ bij u plaats vinden waarin we samen uw persoonlijke situatie en ondersteuningsbehoefte in kaart brengen. Bij mogelijke oplossingen kijken we eerst naar uw eigen kracht en/of uw sociaal netwerk.

Als de ondervonden beperkingen in het huishouden niet kunnen worden opgelost binnen uw eigen kracht of netwerk bespreken we samen mogelijke andere oplossingen.

Als er sprake is van meer complexe problematiek en inzet van specifieke hulp noodzakelijk is kan er sprake zijn van een maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden vanuit de Wmo. Hiervoor betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, de hoogte hiervan wordt door het CAK bepaalt. U kunt hiervoor een proefberekening maken op www.hetcak.nl.

Als er geen sprake is van complexe problematiek of inzet van specifieke hulp en het betreft alleen de overname van huishoudelijke taken, kent de gemeente Reusel-De Mierden een algemene voorziening. U kunt hierbij  zelf uw huishoudelijke zorg inkopen (tegen een kostprijs van ongeveer €15,00 per uur).
Om deze voorziening voor iedereen toegankelijk te maken is er een tegemoetkoming in de kosten voor iedereen die een verzamelinkomen heeft wat lager is dan 150% van de bijstandsnorm. Degene die in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming  betalen zelf nog een eigen bijdrage van € 5,- per uur voor de huishoudelijke zorg. Deze tegemoetkoming wordt ook het Huishoudelijk Ondersteunings Budget (HOB) genoemd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Loket van A tot Z.