Persoonlijke verzorging en verpleging

Binnen de gemeente Reusel-de Mierden zijn een aantal zorgaanbieders werkzaam waarop inwoners een beroep kunnen doen. 

Deze organisaties kunnen ondersteuning geven op de volgende gebieden:

  • verzorging/verpleging, zoals douchen, aankleden,  wondverzorging, toedienen van medicijnen

De kosten van deze zorg worden vergoed vanuit de ZorgVerzekeringsWet en valt onder de basisverzekering. U hoeft hiervoor dus geen eigen risico te betalen. Om voor bovengenoemde diensten in aanmerking te komen kunt u contact opnemen met een wijkverpleegkundige. Zij bepaalt welke zorg ingezet kan gaan worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Loket van A tot Z.