Vervoersvoorzieningen

Een vervoersvoorziening kan bestaan uit een scootmobiel, een vervoerskostenvergoeding voor vervoer per eigen auto, taxi of rolstoeltaxi, Collectief Vervoer (deeltaxi), een aanpassing van de eigen auto of overige verplaatsingsmiddelen.

Indien u door gezondheidsklachten geen gebruik kunt maken van een gewone vervoersvoorziening zoals een fiets, fiets met hulpmotor of brommer, of u kunt maar een korte afstand lopen, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening. Vervoersvoorzieningen zijn bedoeld voor het onderhouden van sociale contacten (bezoek aan familie, vrienden), boodschappen doen en deel te kunnen nemen aan sociale en culturele activiteiten. We proberen mensen met mobiliteitsproblemen in eerste instantie te helpen met een deeltaxi, pas als dit onvoldoende is, wordt er naar de overige vervoersvoorzieningen gekeken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Loket van A tot Z.