Vrijwillige thuiszorg

Vrijwillige thuiszorg biedt mantelzorgers ondersteuning in de verschillende situaties.

  • Aanwezigheidshulp bij thuis stervenden.
  • Aanwezigheidshulp bij thuiswonende dementerenden.
  • Aanwezigheidshulp bij chronisch zieken of gehandicapten.

De activiteiten worden uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers. De hulp is alleen bedoeld ter ondersteuning en ontlasting van de  mantelzorg en is geen vervanging van de professionele hulp. De vrijwilligers worden begeleid door een co√∂rdinator die in dienst is van GOW Welzijnswerk. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Loket van A tot Z.