Wet langdurige zorg

Wie langdurig intensieve zorg nodig heeft, kan hiervoor sinds 2015 een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het betreft hier veelal intensieve begeleiding en verzorging in combinatie met verblijf.

Het Centrum Indicatiestelling (CIZ) regelt de toegang tot deze zorg. U kunt hiervoor een aanvraag doen via de website van het CIZ www.ciz.nl maken . Wilt u informatie over uw lopende aanvraag of heeft u een algemene vraag over de Wlz kunt u contact op met het CIZ via 088-7891000.

In principe is het zo dat als er een indicatie is vanuit de Wlz deze zorg volledig vanuit deze wet gefinancierd wordt. Aangezien hieromtrent landelijk nog niet alles geregeld is zijn er situaties waarin mensen naast de Wlz ook nog een beroep kunnen doen op de Wmo.

Wilt u hierover meer informatie kunt u contact opnemen met het Loket van A tot Z of met uw zorgkantoor die de uitvoering van de Wlz regelt.