Woonvoorzieningen

Als vanwege een handicap beperkingen worden ondervonden bij het wonen, kan de gemeente overgaan tot het verstrekken van een financiƫle tegemoetkoming voor een aanpassing van de woning of voor de kosten van het verhuizen naar en het inrichten van een andere woning.

De aanpassing moet de aanvrager in staat stellen zo lang mogelijk in de woning te blijven wonen.

Een woonvoorziening moet vooraf worden aangevraagd.

Woningaanpassingen kunnen zowel voor een eigen woning als voor een huurwoning worden aangevraagd. Er vindt wel een inkomenstoets plaats voor het bepalen van de eigen bijdrage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Loket van A tot Z.